Insurance

insurance

All Risks Forsikring Biomega i samarbejde med Tryg


Forsikringssted: 
Overalt i Europa

Forsikringssum: Nyværdi                           

                                                                                                        

Selvrisiko:
1.000 kr. pr. skadesbegivenhed i Danmark og Norden
2.500 kr. pr. skadesbegivenhed i øvrige Europa                                                       

                                                                                                                                                                                                  

For forsikringen gælder forsikringsbetingelser 390-10, med følgende tilføjelser:


Tyveri fra ikke forsvarligt aflåst bolig, bygning, lokale eller uden for bygninger.


Tyveri af el-cykel er dækket, når:

  • Cyklen er forsynet med et fastmonteret dansk stelnummer,
  • Cyklens stelnummer kan oplyses,
  • Cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt af Dansk Varefakta Nævn og
  • Tyveriet er anmeldt til politiet.

Cykelanhænger skal være låst eller fastmonteret til den låste cykel.

 

Tyveri af el-cykel Fra forsvarligt aflåst bolig, bygning eller lokale.


Tyveri af el-cykel er dækket, når:

  • Cyklen er forsynet med et fastmonteret dansk stelnummer,
  • Cyklens stelnummer kan oplyses og
  • Tyveriet er anmeldt til politiet.

 

Afskrivning:

Alder                                                % af genanskaffelsesprisen

0-2 år                                                                100%

2-3 år                                                                 81%

3-4 år                                                                 73%

 

Tryg har ret til at yde erstatning ved

  • at lade den forsikrede cykel eller cykeldel/tilbehør reparere, for derved at sætte den i væsentlig samme stand som før skaden. Ved væsentligt samme stand forstås, at cyklen eller cykeldelen/tilbehøret i sin ydelse, anvendelse og udseende i al væsentlighed er som før skaden. Ønsker sikrede ikke reparation, udbetales erstatning svarende til den pris, Tryg kan få udført reparationen til.
  • levering af en cykel eller cykeldel/tilbehør svarende til de skaderamte/bortkomne. Ønsker sikrede ikke genlevering, udbetales erstatning svarende til den pris, Tryg kan købe en tilsvarende cykel eller cykeldel/tilbehør til.


Der ydes ikke erstatning for skader, som alene er af kosmetisk art, fx ridser og skrammer.

Se forsikringsbetingelser 390-10 her.

Læs også

Biomega

Designfilosofi

Minimalistisk design.
Maksimal oplevelse.

Udforsk
Biomega

Cykler

Vejene kalder

Udforsk